ร่วมงานสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 24และรับรางวัลเครือข่ายเฝ้าระวังสอบสวนโรค ประจำปี 2565

24 พฤศจิกายน 2565 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายวิชาญ มีเครือรอด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านบริหาร) ร่วมงานสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 24 และรับรางวัลเครือข่ายเฝ้าระวังสอบสวนโรค ประจำปี 2565 โดยมี นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนามของประเทศไทยและเป็นการต่อยอดการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้มีความรู้ความเข้าใจในงานระบาดวิทยาภาคสนามมากขึ้น ทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายระบาดวิทยาซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการทำงานป้องกันควบคุมโรคของประเทศ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) จังหวัดขอนแก่นข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19:12 น. อ่านแล้ว 45 ครั้ง