“มหกรรม พลังคน พชอ.ครั้งที่ 2 คุณภาพชีวิตวิถีใหม่”

24 พฤศจิกายน 2565 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอเมืองสุโขทัย และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอทุกแห่ง ร่วมงาน “มหกรรม พลังคน พชอ.ครั้งที่ 2 คุณภาพชีวิตวิถีใหม่” เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ และเป็นกำลังใจให้กับคณะผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ สร้างความชัดเจนในนโยบาย แนวคิดและเนื้อหา และส่งต่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ จากต้นแบบสู่พื้นที่อื่นๆ ทั้งนี้จังหวัดสุโขทัย โดยพชอ.คีรีมาศ ร่วมจัดบูธนิทรรศการในครั้งนี้ ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19:25 น. อ่านแล้ว 48 ครั้ง