อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะให้บริการเลิกบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำหรับเจ้าหน้าที่ให้บริการเลิกบุหรี่ ในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสุโขทัย

25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะให้บริการเลิกบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำหรับเจ้าหน้าที่ให้บริการเลิกบุหรี่ ในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสุโขทัย ระหว่าง วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรม เลเจนด้า สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ การให้บริการเลิกบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานควบคุมบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในการช่วยให้ ผู้สูบ ผู้ดื่ม สามารถลด ละ เลิกสูบบุหรี่ และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้สำเร็จ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 65 คน รวมทั้งสิ้น 130 คนข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19:28 น. อ่านแล้ว 161 ครั้ง