ร่วมส่งมอบรถเข็นผู้ป่วย จำนวน 10 คัน พร้อมด้วยแพมเพิส และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. : พระครูปลัดวิมลสิทธิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพลายชุมพลตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย ดร.นพ. ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และ ดร.ภญ. ธีรยา วรปาณิ ประธานแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดสุโขทัย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมส่งมอบรถเข็นผู้ป่วย จำนวน 10 คัน พร้อมด้วยแพมเพิส และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในเขตอำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอกงไกรลาศ และอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณ คณะศรัทธาวัดพลายชุมพล สมาชิกแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดสุโขทัย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ผู้บริจาคทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:36 น. อ่านแล้ว 35 ครั้ง