ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่การเกิดอุบัติเหตุทางถนน

16 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยมอบหมายให้ นางเพชรรัตน์ กิจสนาโยธิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านวิชาการ) เป็นประธานในการลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่การเกิดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณหน้าวัดหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย (อุบัติเหตุใหญ่ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566) และมีการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย สาธารณสุขอำเภอบ้านด่านลานหอย และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ฯลฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านด่านลานหอย และลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ บริเวณหน้าวัดหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน 25 คนข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:06 น. อ่านแล้ว 25 ครั้ง