เปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดบ้านซ่าน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

19 พฤษภาคม 2566 นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดบ้านซ่าน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยมี ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. มีทีมแพทย์/ ทันตแพทย์/ เภสัชกร/ พยาบาล/ บุคลากรสาธารณสุข และอาสาสมัคร พอ.สว. จาก รพ.ศรีสังวรสุโขทัย, สสอ.ศรีสำโรง และรพ.สต.ในสังกัด ร่วมให้บริการประชาชน ซึ่งมีผู้รับบริการทั้งสิ้น 735 คน ประกอบด้วย ตรวจรักษาโรคทั่วไป 37 คน/ ตรวจรักษาโรคกระดูกและข้อ 47 คน/ บริการทันตกรรม 62 คน/ ตรวจตา 89 คน/ คัดกรองมะเร็งเต้านม 23 คน/ บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 182 คน/ บริการแพทย์แผนไทย 33 คน / ให้ความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) 87 คน/ / ตรวจคัดกรองสารเคมีในเลือด 60 คน/ประเมินความพิการและออกบัตรคนพิการ 24 คน/ คัดกรองสุขภาพจิต และให้คำปรึกษาเลิกเหล้า-บุหรี่ 21 คน และได้ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต เพื่อสนับสนุนธนาคารโลหิต ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 70 คนข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 11:10 น. อ่านแล้ว 17 ครั้ง