การประชุมวิชาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566 Sukhothai Service Plan Sharing 2023 “ร่วมเล่าขานสิ่งดีๆของระบบบริการสุขภาพสุโขทัย”

22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566 Sukhothai Service Plan Sharing 2023 “ร่วมเล่าขานสิ่งดีๆของระบบบริการสุขภาพสุโขทัย” เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานที่เป็น Bert Practice ทั้ง 23 สาขา นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพงานต่อไป มุ่งพัฒนาระบบบริการให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน เข้าถึงบริการสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ลดความแออัด ลดเวลารอคอย ลดอัตราป่วย ลดอัตราตาย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ และสร้างความเข้มแข็งให้ระบบสาธารณสุขไทย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธาน รองประธาน คณะทำงานของระบบบริการสุขภาพ ทั้ง 23 สาขา รวม 120 คน ณ ห้องประชุมศรีสุโขทัย ชั้น 4 โรงพยาบาลสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัยข่าว :: พัชรพล ศาลิคุปต // วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 11:11 น. อ่านแล้ว 61 ครั้ง