news

14 พ.ค. 2567 อ่าน 35 ครั้ง

แสดงความยินดีและต้อนรับ พร้อมให้โอวาทแก่แพทย์ ทันตแพทย์ ประจำปี 2567

13 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นพ.มงคล ลือชูวงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดีและต้อนรับ พร้อมให้โอวาทแก่แพทย์ ทันตแพทย์ ประจำปี 2567 พร้อมด้วย นางเมตตา ลิมปวราลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ,ทพ.ปัญญา ขวัญวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข ,นางกนกวรรณ กลับสุข หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมการรับรายงานตัวครั้งนี้ แพทย์ ทันตแพทย์จบใหม่ รวม 24 ราย ประกอบด้วย ตำแหน่งนายแพทย์ จำนวน 17 ราย ตำแหน่งทันตแพทย์ จำนวน 7 ราย ณ ห้องประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย


news

7 พ.ค. 2567 อ่าน 28 ครั้ง

ร่วมจัดโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

5 พฤษภาคม 2567) พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ร่วมจัดโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสม....

news

4 พ.ค. 2567 อ่าน 27 ครั้ง

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง

1 พฤษภาคม 2567 เวลา 12.00 น. แพทย์หญิงธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นางศศิพร บัวหงส์ สาธารณสุขอำเภศรีสำโรง นายแพทย์ณัฐวัตร พูลสวัสดิ์กิ....


news

4 พ.ค. 2567 อ่าน 20 ครั้ง

ลงพื้นที่ เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ทารกแรกเกิดหญิง หลังคลอด และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่อำเภอสวรรคโลก

1 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. แพทย์หญิงธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นายรัชกร คำถาเครือ สาธารณสุขอำเภอสวรรคโลก และสมาชิกสมาคมแม่บ้านสาธ....

news

4 พ.ค. 2567 อ่าน 16 ครั้ง

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่อำเภอศรีนคร

1 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. แพทย์หญิงธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขlาขาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นายแพทย์พงศธร เหลือหลาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร นายเชาวลิต เลื่อน....


# หัวข้อเรื่อง ประกาศวันที่
1 ประชาสัมพันธ์และขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการใช้รหัสทางการแพทย์ 17 พฤษภาคม 2567
2 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมระยะสั้น (หลักสูตรฟื้นฟู) 17 พฤษภาคม 2567
3 ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมฯ. 17 พฤษภาคม 2567
4 ประชาสัมพันธ์ทุนเรียนจักษุแพทย์ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 17 พฤษภาคม 2567
5 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2567 17 พฤษภาคม 2567
6 ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมฯ 17 พฤษภาคม 2567
7 ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการรับสมัคร และเปลี่ยนแปลงกำหนดการดำเนินโครงการฯ 17 พฤษภาคม 2567
8 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษารายบุคคล 17 พฤษภาคม 2567
9 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ARAC 17 พฤษภาคม 2567
10 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1 สังกัดโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 17 พฤษภาคม 2567
# หัวข้อเรื่อง ประกาศวันที่
1 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 เมษายน 2567
2 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ยูนิตทำฟัน จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding) 11 เมษายน 2567
3 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลในช่องปาก จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 เมษายน 2567
4 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA. แบบแขวนเพดาน จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding) 11 เมษายน 2567
5 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA. แบบแขวนเพดาน จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding) 29 มีนาคม 2567
6 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ยูนิตทำฟัน จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding) 29 มีนาคม 2567
7 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มีนาคม 2567
8 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลในช่องปาก จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มีนาคม 2567
9 ประกาศราคากลางกำหนดราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA. แบบแขวนเพดาน จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มีนาคม 2567
10 ประกาศราคากลางกำหนดราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ยูนิตทำฟัน จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มีนาคม 2567
# หัวข้อเรื่อง ประกาศวันที่
1 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ...สังกัดสสจ.สุโขทัย 16 พฤษภาคม 2567
2 ประกาศฯ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความสามารถของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ...รพ.ทุ่งเสลี่ยม 15 พฤษภาคม 2567
3 ประกาศฯ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความสามารถของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข...รพ.ศรีสัชนาลัย 15 พฤษภาคม 2567
4 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดสสจ.สุโขทัย 9 พฤษภาคม 2567
5 ประกาศฯ เรื่องขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ....สสจ.สุโขทัย 9 พฤษภาคม 2567
6 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข..สสอ.บ้านด่านลานหอย 7 พฤษภาคม 2567
7 ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพและตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข(เวชสถิติ) รพ.ทุ่งเสลี่ยม 3 พฤษภาคม 2567
8 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 6 อัตรา นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 1 อัตรา...สสจ.สุโขทัย 25 เมษายน 3110
9 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ...สสอ.คีรีมาศ 30 เมษายน 2567
10 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 30 เมษายน 2567
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
นพ.สสจ.สุโขทัย
นพ.สสจ.สุโขทัย

พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

คู่มือการปฏิบัติงานการพิจารณาอนุญาตกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
 • แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (กรณีตรวจสถานที่) การขออนุญาตขาย/ขายส่ง/ย้ายสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน การขออนุญาตและย้ายสถานที่ผลิต/ขาย/นำสั่งยำแผนโบราณ
 • การแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีต้องตรวจสถานที่)
 • คู่มือการยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอางผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการขอใบแทน และการเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต
 • ขั้นตอนการขอต่ออายุ เปลี่ยนแปลง รับใบแทน ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ และให้ดำเนินการสถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
 • ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
 • คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง การรับเรื่องร้องเรียน
 • Knowledge
  ตัวชี้วัดปี 2567

  KPI6701

  แผนปฏิบัติการ 5 ปี (2566-2570)