news

3 มิ.ย. 2566 อ่าน 12 ครั้ง

ร่วมแสดงความจงรักภักดี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

3 มิถุนายน 2566 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นางเมตตา ลิมปวราลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านส่งเสริมพัฒนา) และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ร่วมแสดงความจงรักภักดี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย


news

3 มิ.ย. 2566 อ่าน 4 ครั้ง

ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 46 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2566 เวลา 07:30 น. ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นางเมตตา ลิมปวราลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านส่งเสริมพัฒนา) และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห....

news

31 พ.ค. 2566 อ่าน 38 ครั้ง

ร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระแม่ย่าจำลอง

30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายวิชาญ มีเครือรอด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านบริหาร) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระแม่ย่าจำ....


news

23 พ.ค. 2566 อ่าน 61 ครั้ง

การประชุมวิชาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566 Sukhothai Service Plan Sharing 2023 “ร่วมเล่าขานสิ่งดีๆของระบบบริการสุขภาพสุโขทัย”

22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566 Sukhothai Service Plan Sharing 2023 “ร่วมเล่าขานสิ่งดีๆของระบบบริการสุขภาพสุโขทัย” เพื่อเป็นการ....

news

23 พ.ค. 2566 อ่าน 19 ครั้ง

การประชุมหารือแนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผล (Rational Laboratory Use, RLU)

19 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมต้อนรับ นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการประชุมหารือแนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติกา....


# หัวข้อเรื่อง ประกาศวันที่
1 ประกาศจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2566 เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 1 มิถุนายน 2566
2 ประชาสัมพันธ์ตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 2 มิถุนายน 3109
3 ประชาสัมพันธ์ โครงการศึกษาฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร 31 พฤษภาคม 2566
4 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรนักบริหารด้านสิทธิมนุษยชนระดับต้น ระดับกลางและระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 31 พฤษภาคม 2566
5 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักภาพพยาบาลผู้จัดการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต 31 พฤษภาคม 2566
6 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Pan-Pacific Rehabilitation Conference 31 พฤษภาคม 2566
7 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมเดือนมิถุนายน-กรกฏาคม 2566 31 พฤษภาคม 2566
8 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าประชุมวิชาการเชิงปฎิบัติการให้การปรึกษารายบุคคลขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 โครงการ ประชุมวิชาการเชิงปฎิบัติการให้การ Satir model จำนวน 3 โครงการ การประชุมวิชาการเชิงปฎิบัติการให้การปรึกษาเป็นคู่ จำนวน 1 โครงการ รวม 6 โครงการ 26 พฤษภาคม 2566
9 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมระยะสั้นหลักสูตรฟื้นฟูผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting 26 พฤษภาคม 2566
10 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมมาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ Advance ICD-10 ฉบับ 2014 26 พฤษภาคม 2566
# หัวข้อเรื่อง ประกาศวันที่
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า (หน่วยงานด้านสาธารณสุข) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของโรงพยาบาลสวรรคโลกจำนวน ๑ งาน 15 พฤษภาคม 2566
2 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน ขนาด ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 พฤษภาคม 2566
3 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลคีรีมาศ ๒ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 เมษายน 2566
4 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิณพาทย์ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ 4 เมษายน 2566
5 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลคีรีมาศ ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ๒ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มีนาคม 2566
6 ประกาศราคากลางการจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการฯ โรงพยาบาลคีรีมาศ จำนวน ๒ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มีนาคม 2566
7 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลคีรีมาศ ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ๒ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มีนาคม 2566
8 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิณพาทย์ ตำบลวังพิณพาทย์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ 20 มีนาคม 2566
9 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ๖ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๐๘๕ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสวรรคโลก ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ๑ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มีนาคม 2566
10 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิณพาทย์ ตำบลวังพิณพาทย์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มีนาคม 2566
# หัวข้อเรื่อง ประกาศวันที่
1 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป...สสจ.สุโขทัย 2 มิถุนายน 2566
2 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...รพ.คีรีมาศ 30 พฤษภาคม 2566
3 ประกาศฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม 29 พฤษภาคม 2566
4 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข.....สสอ.ศรีสำโรง 23 พฤษภาคม 2566
5 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้....รพ.คีรีมาศ 18 พฤษภาคม 2566
6 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์.....รพ.ทุ่งเสลี่ยม 18 พฤษภาคม 2566
7 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับย้ายข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน/นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ/พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 15 พฤษภาคม 2566
8 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป.......สสอ.ศรีสำโรง 2 พฤษภาคม 2566
9 ประชาสัมพันธ์ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร 1 พฤษภาคม 2566
10 ประกาศฯ เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิืบัติการ....สสจ.สุโขทัย 1 พฤษภาคม 2566
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
นพ.สสจ.สุโขทัย
นพ.สสจ.สุโขทัย

ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

คู่มือการปฏิบัติงานการพิจารณาอนุญาตกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
 • แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (กรณีตรวจสถานที่) การขออนุญาตขาย/ขายส่ง/ย้ายสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน การขออนุญาตและย้ายสถานที่ผลิต/ขาย/นำสั่งยำแผนโบราณ
 • การแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีต้องตรวจสถานที่)
 • คู่มือการยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอางผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการขอใบแทน และการเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต
 • ขั้นตอนการขอต่ออายุ เปลี่ยนแปลง รับใบแทน ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ และให้ดำเนินการสถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
 • ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
 • คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง การรับเรื่องร้องเรียน
 • Knowledge
  การพิมพ์หนังสือราชการ
  วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ สธ.
  MailGoThai
  ตราอัตลักษณ์กระทรวงฯ
  InfoGraphics คลังความรู้
  แบบประเมินความพึงพอใจ
  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการที่สำคัญของส่วนราชการ พ.ศ.2564 รายงานผลการพัฒนาระบบราชการที่สำคัญของส่วนราชการ พ.ศ.2564
  ตัวชี้วัดปี 2566
  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2

  KPI66V2