news

1 ก.ค. 2565 อ่าน 3 ครั้ง

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกตำบลจัดการคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 2

      1 กรกฎาคม 2565) เวลา 09.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ พร้อมด้วย นายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย นพ.สุทนต์ ทั่งศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว นายเตชทัต หอมบุปผา สาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกตำบลจัดการคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 2 ณ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย โดยมี นายนฤดล อ่วมสุข ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 เป็นประธานในการคัดเลือก
      ภาคบ่าย การคัดเลือกองค์กร อสม.สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ต้นแบบดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 2 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสำโรง โดยมี นายวิทยา สันติกุล นายอำเภอศรีสำโรง นางศศิพร บัวหงษ์ สาธารณสุขอำเภอศรีสำโรง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ให้การต้อนรับ


news

1 ก.ค. 2565 อ่าน 3 ครั้ง

นายอัศวิน ลิ้มฤกษ์ลำรึก “คนดีศรีปฐมภูมิ สาขาสหวิชาชีพดีเด่น” ประจำปี 2565 ระดับเขตสุขภาพที่ 2

30 มิถุนายน 2565 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสุโขทัย ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายอัศวิน ลิ้มฤกษ์ลำรึก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดส....

news

29 มิ.ย. 2565 อ่าน 9 ครั้ง

เปิดคลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะท้อ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย

28 มิถุนายน 2565 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดคลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะท้อ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสารจิตร อำเภอศรีส....


news

29 มิ.ย. 2565 อ่าน 12 ครั้ง

นำเสนอผลงาน เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขตสุขภาพที่ 2 เข้าร่วมนำเสนอผลงานระดับภาคเหนือ

27 มิถุนายน 2565 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายจรัญ จันทร์ดี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านบริหาร) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ เข้าร่วมการนำเส....

news

27 มิ.ย. 2565 อ่าน 32 ครั้ง

รายงานความเป็นมาของโครงการ อบรม Basic Course of Family Medicine for Primary Care Doctor เขตสุขภาพที่ 2

27 มิถุนายน 2565 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รายงานความเป็นมาของโครงการ อบรม Basic Course of Family Medicine for Primary Care Doctor เขตสุขภาพที่ 2” และเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่แพทย์ที่ปฏิบัติงานหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือ....


# หัวข้อเรื่อง ประกาศวันที่
1 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการรังสีเทคนิคโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ครั้งที่ 17 30 มิถุนายน 2565
2 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยและสถิติด้านสาธารณสุข 30 มิถุนายน 2565
3 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565 30 มิถุนายน 2565
4 ประชาสัมพันธ์ การรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทั่้ง 3 หลักสูตร 30 มิถุนายน 2565
5 ประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุข 30 มิถุนายน 3108
6 ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมอบรมและส่งผลงานงานประชุมวิชาการประจำปี 2565 30 มิถุนายน 2565
7 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่นที่ 11 30 มิถุนายน 2565
8 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง New Nurses : Challenges of Ner Role in New Normal 30 มิถุนายน 2565
9 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ เรื่อง IC Rama Re-union 2022 : Infection Prevention and Control in the NEW Hospital Standards 30 มิถุนายน 2565
10 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 21 30 มิถุนายน 2565
# หัวข้อเรื่อง ประกาศวันที่
1 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มีนาคม 2565
2 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 8 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มีนาคม 2565
3 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มีนาคม 2565
4 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก จำนวน ๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มีนาคม 2565
5 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน ๑๗ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มีนาคม 2565
6 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มีนาคม 2565
7 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA.ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2565
8 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๔ เตียง จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2565
9 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน ๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2565
10 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอล ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA. จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2565
# หัวข้อเรื่อง ประกาศวันที่
1 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ(โดยวิธีสอบสัมภาษณ์)กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ พนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์..สสจ.สุโขทัย 30 มิถุนายน 2565
2 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ(โดยวิธีสอบข้อเขียน)กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ พนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข...สสจ.สุโขทัย 30 มิถุนายน 2565
3 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ...สสอ.ศรีนคร 29 มิถุนายน 2565
4 ประกาศฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข....สสอ.คีรีมาศ 29 มิถุนายน 2565
5 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ สังกัดสสจ.สุโขทัย และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 29 มิถุนายน 2565
6 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์........รพ.สวรรคโลก 29 มิถุนายน 2565
7 ประกาศฯ ผลการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 จังหวัดสุโขทัย 29 มิถุนายน 2565
8 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป....รพ.ทุ่งเสลี่ยม 28 มิถุนายน 2565
9 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 22 มิถุนายน 2565
10 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง รับย้าย/รับโอนข้าราชการมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ,เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับ ปฏฺิบัติงาน/ชำนาญงาน 27 มิถุนายน 2565
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
# หัวข้อเรื่อง
1 MOIT 2 ข้อ 10 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ไตรมาส 3
2 MOIT 2 ข้อ 9 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ไตรมาส 3
3 MOIT 2 MOIT 2 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง ไตรมาส 3
4 MOIT 4 ายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ไตรมาส 3
5 MOIT 4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3
นพ.สสจ.สุโขทัย
นพ.สสจ.สุโขทัย

ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

คู่มือการปฏิบัติงานการพิจารณาอนุญาตกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
 • แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (กรณีตรวจสถานที่) การขออนุญาตขาย/ขายส่ง/ย้ายสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน การขออนุญาตและย้ายสถานที่ผลิต/ขาย/นำสั่งยำแผนโบราณ
 • การแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีต้องตรวจสถานที่)
 • คู่มือการยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอางผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการขอใบแทน และการเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต
 • ขั้นตอนการขอต่ออายุ เปลี่ยนแปลง รับใบแทน ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ และให้ดำเนินการสถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
 • ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
 • คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง การรับเรื่องร้องเรียน
 • Knowledge
  การพิมพ์หนังสือราชการ
  วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ สธ.
  MailGoThai
  ตราอัตลักษณ์กระทรวงฯ
  InfoGraphics คลังความรู้
  แบบประเมินความพึงพอใจ
  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการที่สำคัญของส่วนราชการ พ.ศ.2564 รายงานผลการพัฒนาระบบราชการที่สำคัญของส่วนราชการ พ.ศ.2564
  ตัวชี้วัด 2565
  (แก้ไขครั้งที่ 1)

  KPI65