news

23 ม.ค. 2566 อ่าน 14 ครั้ง

ออกนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 ณ เครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีสัชนาลัย

23 มกราคม 2566 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้ออกนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 ณ เครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีสัชนาลัย โดยมี นพ.ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย และ นายเตชทัต หอมบุปผา สาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อำเภอศรีสัชนาลัย ให้การต้อนรับ ได้รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 และผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 ช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองอ้อ ปลูกต้นทองนพเก้า และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสัชนาลัย ปลูกต้นล่ำซำ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่สถานบริการ


news

20 ม.ค. 2566 อ่าน 25 ครั้ง

ลงพื้นที่ประเมินและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชั้นนำของประเทศไทย ระดับจังหวัดสุโขทัย ในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย

19 มกราคม 2566 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางเมตตา ลิมปวราลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านส่งเสริมพัฒนา) พร้อมด้วย คณะกรรมการประเมินและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุข....

news

20 ม.ค. 2566 อ่าน 23 ครั้ง

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการหมู่บ้านรุ่งอรุณแห่งความสุขอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ ภญ.สมจิตร ทองสุขดี เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วม....


news

19 ม.ค. 2566 อ่าน 18 ครั้ง

รับรางวัลการขับเคลื่อนงาน การพัฒนาระบบบริการตรวจสุขภาพดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 2 พิษณุโลก

18 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น : ภายใต้การอำนวยการของ ดร.นายแพทย์ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยขับเคลื่อนนโยบายการตรวจสุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชน ปี 2565 ซึ่งมีเป้าหมาย “ค้นพบเร็ว เข้าถึงบริการทันที” โ....

news

19 ม.ค. 2566 อ่าน 25 ครั้ง

ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรม TO BE NUMBER ONE และของดีเมืองสุโขทัย ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

18 มกราคม 2566 (เวลา 17.00 น.) ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรม TO BE NUMBER ONE และของดีเมืองสุโขทัย ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) โดยมี นายมนู พุกประเสริฐ นายกอง....


# หัวข้อเรื่อง ประกาศวันที่
1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรอบรมแพทย์แผนไทย 27 มกราคม 2566
2 ประชาสัมพันธ์สัมนาวิชาการยกระดับการเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์สู่มาตรฐานสากล 27 มกราคม 2566
3 ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร" ปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 16 (Online) 25 มกราคม 2566
4 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนสมัครประกวดออกแบบภาพลักษณ์ (โลโก้) และภาพเข็มวิทยฐานะสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาฝึกอบรมหลักสูตรของสถาบันพัฒนาสิทธิมนุษยชน 25 มกราคม 2566
5 ประชาสัมพันธ์ ขอชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 16 25 มกราคม 2566
6 ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ฯ 25 มกราคม 2566
7 ประชาสัมพันธ์ เรียนเชิญประชุมวิชาการประจำปี 2566 25 มกราคม 2566
8 คู่มือแผนการตรวจราชการ ปี 2566 24 มกราคม 2566
9 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 24 มกราคม 2566
10 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 24 มกราคม 2566
# หัวข้อเรื่อง ประกาศวันที่
1 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ๖ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๐๘๕ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสวรรคโลก ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ๑ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มกราคม 2566
2 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิณพาทย์ ตำบลวังพิณพาทย์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3 27 มกราคม 2566
3 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลคีรีมาศ ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ๒ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ 13 มกราคม 2566
4 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิณพาทย์ ตำบลวังพิณพาทย์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๓ 13 มกราคม 2566
5 ประกาศราคากลางการจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการฯ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิณพาทย์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๓ 11 มกราคม 2566
6 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลคีรีมาศ ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 2 หลัง ตามแบบเลข11057 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ธันวาคม 2565
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยเงินงบประมาณ 24 พฤศจิกายน 2565
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยเงินบำรุง 24 พฤศจิกายน 2565
9 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิณพาทย์ ตำบลวังพิณพาทย์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ 16 ธันวาคม 2565
10 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิณพาทย์ ตำบลวังพิณพาทย์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ 2 ธันวาคม 2565
# หัวข้อเรื่อง ประกาศวันที่
1 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ.....สสอ.ศรีนคร 30 มกราคม 2566
2 ประกาศฯ เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ.....สสจ.สุโขทัย 30 มกราคม 2566
3 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน , นักวิชาการพัสดุ...สสจ.สุโขทัย 25 มกราคม 2566
4 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...รพ.คีรีมาศ 20 มกราคม 2566
5 ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข...สสจ.สุโขทัย 20 มกราคม 2566
6 ประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี...สสจ.สุโขทัย 19 มกราคม 2566
7 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่องรับย้ายข้าราชการมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(ผอ.รพ.สต.) 20 มกราคม 2566
8 ประกาศฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป....รพ.บ้านด่านลานหอย 20 มกราคม 2566
9 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป....สสจ.สุโขทัย 20 มกราคม 2566
10 ประกาศฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป....สสอ.สวรรคโลก 19 มกราคม 2566
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
นพ.สสจ.สุโขทัย
นพ.สสจ.สุโขทัย

ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

คู่มือการปฏิบัติงานการพิจารณาอนุญาตกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
 • แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (กรณีตรวจสถานที่) การขออนุญาตขาย/ขายส่ง/ย้ายสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน การขออนุญาตและย้ายสถานที่ผลิต/ขาย/นำสั่งยำแผนโบราณ
 • การแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีต้องตรวจสถานที่)
 • คู่มือการยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอางผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการขอใบแทน และการเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต
 • ขั้นตอนการขอต่ออายุ เปลี่ยนแปลง รับใบแทน ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ และให้ดำเนินการสถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
 • ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
 • คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง การรับเรื่องร้องเรียน
 • Knowledge
  การพิมพ์หนังสือราชการ
  วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ สธ.
  MailGoThai
  ตราอัตลักษณ์กระทรวงฯ
  InfoGraphics คลังความรู้
  แบบประเมินความพึงพอใจ
  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการที่สำคัญของส่วนราชการ พ.ศ.2564 รายงานผลการพัฒนาระบบราชการที่สำคัญของส่วนราชการ พ.ศ.2564
  ตัวชี้วัดปี 2566
  (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1

  KPI66