news

25 ก.พ. 2567 อ่าน 4 ครั้ง

เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ประจำปี 2567

24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.30 น. พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางเมตตา ลิมปวราลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านส่งเสริมพัฒนา) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ประจำปี 2567 โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและสร้างคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินไทยนานัปการ ณ ศาลาอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย


news

24 ก.พ. 2567 อ่าน 11 ครั้ง

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566

23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศร....

news

24 ก.พ. 2567 อ่าน 10 ครั้ง

ประชุมเพื่อวางเป้าหมายและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงาน Palliative Care และ สถานชีวาภิบาล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ติดบ้าน ติดเตียง และ ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแบบประคับประคอง

23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30น. ภายใต้การอำนวยการของแพทย์หญิงธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ ราชสมณะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริ....


news

23 ก.พ. 2567 อ่าน 12 ครั้ง

ร่วมงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งชาติ 2567 อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18.00 น. พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นางสายพิณ ศิรินวล สาธารณสุขอำเภอคีรีมาศ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม. อำเภอคีรีมาศ ร่วมงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้....

news

23 ก.พ. 2567 อ่าน 8 ครั้ง

ทีมสมาชิกแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ร่วมกับหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย

21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. แพทย์หญิงธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และประธานแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดสุโขทัย นำทีมสมาชิกแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ร่วมกับหน่ว....


# หัวข้อเรื่อง ประกาศวันที่
1 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.มหาสารคาม 23 กุมภาพันธ์ 2567
2 ประชมสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยศัลยแพทยืแห่งประเทศไทย 23 กุมภาพันธ์ 2567
3 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.ปทุมธานี 22 กุมภาพันธ์ 2567
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด รพ.ราชบุรี 21 กุมภาพันธ์ 2567
5 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด รพ.ราชบุรี 21 กุมภาพันธ์ 2567
6 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.นครปฐม 21 กุมภาพันธ์ 2567
7 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.นครพนม 16 กุมภาพันธ์ 2567
8 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นการบริบาล 15 กุมภาพันธ์ 2567
9 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 32 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 15 กุมภาพันธ์ 2567
10 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมสัมนาวิชาการ 15 กุมภาพันธ์ 2567
# หัวข้อเรื่อง ประกาศวันที่
1 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างชำรุด ระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 9 กุมภาพันธ์ 3110
2 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 12 มกราคม 3110
3 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 10 มกราคม 3110
4 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ธันวาคม 2566
5 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน 12 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ธันวาคม 2566
6 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบริการการแพทย์แผนไทย (ริมน้ำ) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ธันวาคม 2566
7 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โรงพยาบาลสวรรคโลก 21 พฤศจิกายน 2566
8 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิกพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 14 พฤศจิกายน 2566
9 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงลานอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พฤศจิกายน 2566
10 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารสุขวโรทัยเดิมเป็น ICU Cohort จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พฤศจิกายน 2566
# หัวข้อเรื่อง ประกาศวันที่
1 ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 20 กุมภาพันธ์ 2567
2 ประกาศฯ เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างโยธา.....สสจ.สุโขทัย 20 กุมภาพันธ์ 2567
3 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล และตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี...รพ.สวรรคโลก 19 กุมภาพันธ์ 2567
4 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์...รพ.บ้านด่านลานหอย 19 กุมภาพันธ์ 2567
5 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข...รพ.ทุ่งเสลี่ยม 16 กุมภาพันธ์ 2567
6 ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 7 กุมภาพันธ์ 2567
7 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน.....สสจ.สุโขทัย 15 กุมภาพันธ์ 2567
8 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ.....สสจ.สุโขทัย 15 กุมภาพันธ์ 2567
9 ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรการจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่ง พนักงานบริการและ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ...รพ.บ้านด่านลานหอย 15 กุมภาพันธ์ 2567
10 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ...สสอ.ศรีนคร 9 กุมภาพันธ์ 2567
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
นพ.สสจ.สุโขทัย
นพ.สสจ.สุโขทัย

พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

คู่มือการปฏิบัติงานการพิจารณาอนุญาตกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
 • แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (กรณีตรวจสถานที่) การขออนุญาตขาย/ขายส่ง/ย้ายสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน การขออนุญาตและย้ายสถานที่ผลิต/ขาย/นำสั่งยำแผนโบราณ
 • การแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีต้องตรวจสถานที่)
 • คู่มือการยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอางผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการขอใบแทน และการเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต
 • ขั้นตอนการขอต่ออายุ เปลี่ยนแปลง รับใบแทน ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ และให้ดำเนินการสถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
 • ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
 • คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง การรับเรื่องร้องเรียน
 • Knowledge
  ตัวชี้วัดปี 2567

  KPI6701

  แผนปฏิบัติการ 5 ปี (2566-2570)