news

4 ต.ค. 2565 อ่าน 10 ครั้ง

ร่วมรับมอบปัจจัยจัดตั้งกองทุนนิธิ เนื่องในวันกตัญญูบูรพาจารย์ 64 ปี พระเดชพระคุณพระมงคลพัฒนพิธาน เจ้าอาวาสวัดพิพัฒน์มงคล

4 ตุลาคม 2565 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นพ.มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย นพ.รเมศ ว่องวิไลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมรับมอบปัจจัยจัดตั้งกองทุนนิธิ เนื่องในวันกตัญญูบูรพาจารย์ 64 ปี พระเดชพระคุณพระมงคลพัฒนพิธาน เจ้าอาวาสวัดพิพัฒน์มงคล โดยมอบปัจจัยให้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โรงพยาบาลสุโขทัย โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย และโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม หน่วยงานละ 100,000 บาท ณ วัดพิพัฒน์มงคล ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย


news

4 ต.ค. 2565 อ่าน 10 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบการประชุมทางไกล

3 ตุลาคม 2565 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ผ....

news

4 ต.ค. 2565 อ่าน 6 ครั้ง

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายวิชาญ มีเครือรอด ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านบริหาร)

3 ตุลาคม 2565 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายวิชาญ มีเครือรอด สาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดส....


news

1 ต.ค. 2565 อ่าน 15 ครั้ง

ร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติฯ บุคลากรสาธารณสุขและร่วมแสดงมุทิตาจิต พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแด่สมาชิกแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดสุโขทัย ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

30 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. : ดร.ภญ.ธีรยา วรปาณิ ประธานแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดสุโขทัย นำทีม สมาชิกแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติฯ บุคลากรสาธารณสุขและร่วมแสดงมุทิตาจิต พร้อมทั้งมอบข....

news

1 ต.ค. 2565 อ่าน 16 ครั้ง

ร่วมมอบของที่ระลึกในโอกาสที่ นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2565

30 กันยายน 2565 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นพ.มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย นพ.รเมศ ว่องวิไลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโข....


# หัวข้อเรื่อง ประกาศวันที่
1 ds 3 มีนาคม 576
2 ds 3 มีนาคม 546
3 d 3 มีนาคม 576
4 we 3 มีนาคม 546
5 ds 3 มีนาคม 546
6 ds 4 เมษายน 547
7 d 3 มีนาคม 546
8 d 31 มีนาคม 546
9 ds 23 มีนาคม 566
10 dsa 3 มีนาคม 546
# หัวข้อเรื่อง ประกาศวันที่
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 12 กันยายน 2565
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ยูนิตทำฟัน จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 13 กันยายน 2565
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซ๊ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 13 กันยายน 2565
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 13 กันยายน 2565
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิณพาทย์ ตำบลวังพิณพาทย์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๑ หลัง 22 สิงหาคม 2565
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวรรคโลก ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ๑ หลัง 22 สิงหาคม 2565
7 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2564 และระหว่างปี 2565 27 กรกฎาคม 2565
8 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มีนาคม 2565
9 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 8 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มีนาคม 2565
10 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มีนาคม 2565
# หัวข้อเรื่อง ประกาศวันที่
1 Announcement: List of candidates selected to be hired as employees of the Ministry of Public Health...Si Satchanalai Hospital 3 มีนาคม 546
2 ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...รพ.ศรีสัชนาลัย 16 กันยายน 2565
3 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 31 สิงหาคม 2565
4 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษฯ สังกัด สสจ.สุโขทัย 31 สิงหาคม 2565
5 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด และพนักงานประจำห้องทดลอง ...รพ.ศรีสัชนาลัย 29 สิงหาคม 2565
6 ประกาศฯ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล( ผอ.รพ.สต.) 26 สิงหาคม 2565
7 ประกาศฯ เรื่องผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 25 สิงหาคม 2565
8 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานฯ สังกัดสสจ.สุโขทัย 17 สิงหาคม 2565
9 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สสจ.สุโขทัย 16 สิงหาคม 2565
10 ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด , ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ....รพ.คีรีมาศ 15 สิงหาคม 2565
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
นพ.สสจ.สุโขทัย
นพ.สสจ.สุโขทัย

ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

คู่มือการปฏิบัติงานการพิจารณาอนุญาตกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
 • แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (กรณีตรวจสถานที่) การขออนุญาตขาย/ขายส่ง/ย้ายสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน การขออนุญาตและย้ายสถานที่ผลิต/ขาย/นำสั่งยำแผนโบราณ
 • การแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีต้องตรวจสถานที่)
 • คู่มือการยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอางผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการขอใบแทน และการเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต
 • ขั้นตอนการขอต่ออายุ เปลี่ยนแปลง รับใบแทน ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ และให้ดำเนินการสถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
 • ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
 • คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง การรับเรื่องร้องเรียน
 • Knowledge
  การพิมพ์หนังสือราชการ
  วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ สธ.
  MailGoThai
  ตราอัตลักษณ์กระทรวงฯ
  InfoGraphics คลังความรู้
  แบบประเมินความพึงพอใจ
  รายงานผลการพัฒนาระบบราชการที่สำคัญของส่วนราชการ พ.ศ.2564 รายงานผลการพัฒนาระบบราชการที่สำคัญของส่วนราชการ พ.ศ.2564
  ตัวชี้วัด 2565
  (แก้ไขครั้งที่ 1)

  KPI65